Citáty o ženách

„Na rozdíl od žen psi milují jen jediného pána.“

Oscar Wilde

„Příliš mnoho líčidel a příliš málo oblečení je u ženy vždy příznak zoufalství.“

Oscar Wilde

„Mezi mužem a ženou neexistuje přátelství - jen vášeň, nepřátelství, láska - ale žádné přátelství.“

Oscar Wilde

„My, ženy, potřebujeme krásu, aby nás muži milovali, a hloupost, abychom milovaly my je.“

Coco Chanel

„Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže.“

Victor Hugo

„Tanec: Skákání při veselé hudbě obvykle s rukou na ženě nebo dceři našeho bližního. Je mnoho druhů tance, ale všechny ty, které vyžadují účast obou pohlaví, mají společnou charakteristiku: jsou očividně nevinné a vroucně milované neřestníky.“

Ambrose Bierce

„Kdo špatně mluví o ženách, nechť pomyslí na svou matku a zastydí se.“

Charles Spurgeon

„Hezká dívka může vydělat neřestí daleko víc, než její ošklivá sestra jako počestná žena a matka.“

George Bernard Shaw

„Nejlepší matkou je žena, která vzbudí ve tři hodiny ráno muže, protože má dojem, že dítě pláče.“

Ernest Hemingway

„Co je to přátelství?
... to je jako být si bratrem a sestrou; dvě duše, které se dotýkají, ale nesplynuly, dva prsty na jedné ruce.
...
a láska?
... to je jako dvě bytosti, které jsou jedinou bytostí. Muž a žena, kteří splynuli v anděla. To je nebe.“

Victor Hugo

„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“

Oscar Wilde

„Každý muž potřebuje k životu tři ženy: matku, manželku a aspoň jednu, která ho považuje za muže.“

Gabriel Laub
Zobrazeno 1-12 citátů z celkem 2155 citátů