William Blake o lásce

„Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost.“

William Blake

„Lidé mohou změnit svůj život změnou svých myšlenkových postojů.“

William Blake

„Jediná myšlenka vyplní celý vesmír.“

William Blake

„Ten, jehož tvář nezáří, nikdy se nestane hvězdou.“

William Blake

„Je každou noc a každý den / Někdo k bídě narozen / Je každý den a každé noci / Někdo zrozen k slasti žhnoucí“

William Blake

„Vždy, když neodpouštíme z lásky, ale jen z dobré vůle, toho po času litujeme.“

William Blake

„Pravda vyřčená se zlým úmyslem je někdy podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet.“

William Blake

„Být dítětem, to znamená.. Celý svět v zrnku písku zřít a nebe v polní květině, nekonečno do dlaně uchopit, věčnost žít v pouhé hodině.“

William Blake

„Vždy říkej, co si myslíš, a podlý člověk se ti vyhne.“

William Blake

„Od stojaté vody očekávej jed.“

William Blake

„Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině.“

William Blake

„Kdo chce druhým činiti dobře, musí tak činit v drobných detailech. Obecné dobro je výmluva darebáků, pokrytců a lichotníků.“

William Blake
Zobrazeno 1-12 citátů z celkem 45 citátů