Pearl S. Buck o lásce

„Lásku si nelze vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama, nehledaná, nečekaná, nežádaná.“

Pearl S. Buck

„Každá nešťastná láska zčeří v člověku hladinu jeho duše jako kámen hozený do vody.“

Pearl S. Buck

„Žena je kořenem, muž stromem. Strom vyroste vysoko jen tehdy, má-li silné kořeny.“

Pearl S. Buck

„Nejnebezpečnějšími nemocemi srdce jsou vždy nenávist, závist a lakota.“

Pearl S. Buck

„Hovor o lásce žádá vždy svůj čas. Není to slovo, které by bylo možno ledabyle vyslovit jedním dechem s jinými obyčejnými slovy.“

Pearl S. Buck

„Mít někoho rád je jen jedna stránka věci - ta pohodlnější. Snášet se s ním, ta druhá - ta plná nedorozumění.“

Pearl S. Buck

„Každý někomu uvízne v srdci, i když si na něj nečiní nárok.“

Pearl S. Buck

„Srdce je záclona, jež lidem často zaclání ve výhledu.“

Pearl S. Buck

„Malá láska, která je stále obměňována, má delší trvání než velká, která strnula ve svém vývoji.“

Pearl S. Buck

„City jednou umrtvené, se dají ještě vzkřísit, ale jen dočasně.“

Pearl S. Buck

„Moudré je vzdát se dohasínající lásky dříve, než jsme k tomu donuceni i okolnostmi.“

Pearl S. Buck

„Kdo chce uzavřít manželství z rozumu, musí se oženit z lásky.“

Pearl S. Buck
Zobrazeno 1-12 citátů z celkem 280 citátů