Friedrich Von Bodenstedt o lásce

„Kapka lásky je víc než vodopád zlata.“

Friedrich Von Bodenstedt

„Je těžké vyhnout se žárlivosti, jestli toho druhého milujeme více než sebe.“

Friedrich Von Bodenstedt

„Kapka lásky je víc jak vodopád zlata.“

Friedrich Von Bodenstedt

„Protivy se přitahují, ale jen po určitou mez; za ní se odpuzují.“

Friedrich Von Bodenstedt

„Začínáme nenávidět teprve tehdy, když nás někdo srazí v naší lásce na kolena.“

Friedrich Von Bodenstedt

„Láska je pavučina. Jí se nelze vyhýbat, aniž bychom v ní nakonec neuvízli.“

Friedrich Von Bodenstedt

„Dobré srdce je vždy měkké, ale ne každé měkké srdce je dobré.“

Friedrich Von Bodenstedt