George Gordon Byron o lásce

„Mně rozkoší je neproniklý les a v slastném nadšení se tovaryší má duše s osamnělým břehem kdes, kde z hloubi moře hudbu věčna slyším. Mám lásku k lidem, k přírodě však vyšší.“

George Gordon Byron

„Strašné je, že není možno žít ani s ženami, ani bez nich.“

George Gordon Byron

„Láska se rodí z maličkostí, z nichž žije a pro ně umírá.“

George Gordon Byron

„Chudoba je utrpení; ale možná, že je lepší dát jí přednost před hloupými zábavami takzvaných vyšších tříd, zábavami, v nichž není ani smysl ani srdce.“

George Gordon Byron

„Jen válka za svobodu svatá jest. Když cílem války sláva je a statky, čím jiným je než krvavými jatky?“

George Gordon Byron

„Jen málokdo dokáže zvážit vinu bližních bez toho, aby misku vah nepřitlačil prstem.“

George Gordon Byron

„Pomsta je sladká - zvláště pro ženu.“

George Gordon Byron

„Přátelství je láska bez křídel.“

George Gordon Byron

„Ne nápis na hrob, chlubný jako páv, jen moje jméno buď můj epitaf“

George Gordon Byron

„Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských vad.“

George Gordon Byron

„Mužova láska a jeho život nejsou totéž; ženina láska je její celá existence.“

George Gordon Byron

„Nikde nevidím nikoho, kdo by si manželstvím polepšil. Všichni moji ženatí vrstevníci jsou plešatí a nespokojení.“

George Gordon Byron
Zobrazeno 1-12 citátů z celkem 53 citátů