Jean Jacques Rousseau o lásce

„Je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.“

Jean Jacques Rousseau

„Smrt je lékem proti bolestem, které si způsobujete.“

Jean Jacques Rousseau

„Dobře využitý čas činí čas ještě mnohem drahocennější.“

Jean Jacques Rousseau

„Urážky jsou důvody těch, kteří nejsou v právu.“

Jean Jacques Rousseau

„Jakmile služba obci přestane být hlavní občanskou povinností a jakmile občané slouží raději svou peněženkou, než svou osobou, stát je již blízek zkáze. Mají-li jíti do boje, zaplatí si občané vojsko a zůstanou doma, mají-li jíti do státní rady, jmenují si zástupce a sedí doma. Svou leností a svými penězi nakonec způsobí, že mají  vojáky, kteří vlast zotročí, a zástupce, kteří ji prodají... Jakmile se národ dává zastupovat, přestává být svobodným, přestává existovat.“

Jean Jacques Rousseau

„Mnoho žen má dost rozumu mluvit v pravý čas, málokteré však dokáží v pravý čas mlčet.“

Jean Jacques Rousseau

„Zařizujeme si budoucnost podle toho, co nám vyhovuje dnes, nevědouce, zdali nám to bude vyhovovat zítra; děláme si o sobě úsudek, jako bychom byli stále stejní, a přitom se každodenně měníme. Kdo ví, zdali budeme milovat, co milujeme, chtít, co chceme... zdali probíhající změny tělesné nezmění naši duši a zdali nenalezneme své neštěstí právě v tom, co si zařizujeme pro své štěstí?“

Jean Jacques Rousseau

„Člověk - občan se rodí, žije a umírá jako otrok; když se narodí, sešněrují ho do povijanu, když zemře, zatlučou ho do rakve; dokud nosí lidskou podobu, věčně je poután nějakými nařízeními.“

Jean Jacques Rousseau

„Člověk je jen tehdy šťasten, dokud není šťasten.“

Jean Jacques Rousseau

„Všechna zloba pochází ze slabosti. Dítě je zlé jen proto, že je slabé. Učiňte je silným a stane se dobrým. Ten, kdo by mohl vše, nedělal by nic zlého.“

Jean Jacques Rousseau

„Přepych kazí bohaté i chudé, jedny majetkem, druhé chtivostí.“

Jean Jacques Rousseau

„Nikdy nebudu dbát, aby se Emil neporanil... Snášet bolest je první předmět, kterému se má učit a který bude potřebovat nejvíce.“

Jean Jacques Rousseau
Zobrazeno 1-12 citátů z celkem 110 citátů