Sigmund Freud: citát #24686

„Láska? Člověk se mění z housenky v motýla, miluje-li.“

Sigmund Freud

Sigmund Freud o lásce

„Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí?“

Sigmund Freud

„Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to tak bude připadat.“

Sigmund Freud

„Před tím, než si diagnostikujete depresi a nízké sebevědomí, ujistěte se prosím, že nejste obklopení blbci.“

Sigmund Freud

„V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.“

Sigmund Freud

„Láska? Člověk se mění z housenky v motýla, miluje-li.“

Sigmund Freud

„Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.“

Sigmund Freud

„Jestliže nemáme povinnost ráno vstát a jít do práce, pak se ocitáme v nebezpečí, že nás ovládnou fantazie a emoce.“

Sigmund Freud

„Blud samozřejmě nikdy neodhalí ten, kdo jej dosud sám sdílí.“

Sigmund Freud

„Všichni lidé nejsou hodni lásky.“

Sigmund Freud

„Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.“

Sigmund Freud

„Války nemohou přestat, dokud národy žijí v tak různorodých životních podmínkách...“

Sigmund Freud

„Lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na tom se nic nezměnilo a nezmění.“

Sigmund Freud
Zobrazeno 1-12 citátů z celkem 56 citátů