Osho: citát #18092

„Láska je největší léčivá síla v přírodě.“

Osho

Osho o lásce

„Vlídnost je lidská kvalita, přátelství je zase jenom vztah.“

Osho

„Smích se může stát nádherným uvedením do stavu nemyšlení.“

Osho

„Život je jediná pravda, která existuje. Není jiný Bůh než život.“

Osho

„Filozofie náboženství byla vždy orientována na smrt místo na život. Náboženství učí, že důležité je to, co přichází po životě, zatímco to, co se stane před smrtí, nemá žádný význam. Dosud náboženství uctívalo smrt, ale neprojevovalo žádnou úctu k životu. Nikde nenacházíme radostné přijímání květů a plodů života; všude nacházíme úporné lpění na mrtvých květech. Naše životy jsou nápisy na hrobech mrtvých květů.“

Osho

„Život vám dává jedinečnost, smrt vám ji ničí.“

Osho

„Skutečný problém nikdy nepřichází zvenčí; skutečný problém pochází vždy z vnitřního podráždění.“

Osho

„Mateřství způsobí u ženy zásádní změnu, ale otcovství je pouhá sociální instituce.“

Osho

„Čistá láska může přežít jen tehdy, když není znehodnocena kladením podmínek. Podmíněná láska není láska.“

Osho

„Láska je naléhavé nutkání být zajedno s celkem, hluboké nutkání rozpustit sebe i tebe a dosáhnout jednoty. Láska je taková proto, že jsme odtrženi od svého vlastního zdroje; a z tohoto oddělení vzniká touha vrátit se zpátky k celku, být s ním zajedno. Když vytrhnete ze země strom i s kořeny, bude toužit po tom, aby mohl zase zakořenit, protože to byl jeho skutečný život. Teď ale umírá. Oddělen od země nemůže strom existovat. Strom musí existovat v zemi, se zemí, skrze zemi. A taková je i láska.“

Osho

„Každá víra ukazuje na vaši nevědomost, vaši slepotu, ale dává vám falešný dojem - jako kdybyste věděli.“

Osho

„Komunismus je ateistické náboženství.“

Osho

„Křesťané říkají, že se Ježíš nikdy nesmál. Tomu nevěřím - nebyl přece osel. Byl to jeden z největších a nejinteligentnějších lidí, kteří kdy chodili po zemi. Musel se smát, a určitě se smál rád.“

Osho
Zobrazeno 37-48 citátů z celkem 74 citátů