Nejlepší citáty o lásce

„Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.“

Kurt Cobain

„Odmítáme ty co nás milují, a milujeme ty co nás odmítají.“

Seneca

„Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě.“

John Lennon

„Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život...ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene.“

Honoré De Balzac

„Neopouštěj toho koho miluješ pro toho kdo se ti líbí, neboť ten kdo se ti líbí tě opustí pro toho koho miluje.“

Neznámý autor

„Koho milujeme, toho nejsme nikdy pevně rozhodnuti opustit, i kdyby nám sebevíc ublížil.“

Colette

„Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.“

Jean Jacques Rousseau

„V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu.“

François-René de Chateaubriand

„Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.“

John Lennon

„Láska se ptá přátelství: "Proč jsi na světě, když existuji já? Protože ty pácháš bolesti a rány, ale já je hojím."“

Kramná

„Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní.“

Španělské přísloví

„První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pomatuješ jeho číslo.“

Emile Zola