Citáty o lásce

„Ó, mocná lásko, která dokáže změnit zvíře v člověka, stejně jako člověka ve zvíře.“

William Shakespeare

„Tanec: Skákání při veselé hudbě obvykle s rukou na ženě nebo dceři našeho bližního. Je mnoho druhů tance, ale všechny ty, které vyžadují účast obou pohlaví, mají společnou charakteristiku: jsou očividně nevinné a vroucně milované neřestníky.“

Ambrose Bierce

„Sirotek není ten, kdo ztratil otce a matku - ale ten, kdo nemiloval.“

Friedrich Rückert

„Kdo miluje svou matku, nemůže být zlým člověkem.“

Alfred De Musset

„Stydlivost - toť matka nejkrásnější z lidských strastí: lásky.“

Miguel de Cervantes

„Muž má jedinou bezpečnou lásku - lásku své matky.“

Maurice Barrés

„Láska... je to nejtragičtější na světě a v životě, láska je dítětem klamu a matkou zklamání, láska je útěchou v bezútěšnosti, jediným lékem proti smrti, jsouc její sestrou.“

Giacomo Leopardi

„Křesťanské náboženství a hlavně matka má vychovaly mne k vlídnosti; rozum však a opět láska - ten plamen mého srdce - káže mi nevlídnost - a na tuto stranu se nakloniti musím!“

Karel Havlíček Borovský

„Netvrdím, že by se mělo matkám bránit v lásce k dětem. Říkám jen, že je lepší, když matky milují ještě někoho jiného.“

Romain Gary

„Matka vždy miluje dítě víc než otec. Ví, že je její. On se to jen domnívá.“

Menandros

„Co je to přátelství?
... to je jako být si bratrem a sestrou; dvě duše, které se dotýkají, ale nesplynuly, dva prsty na jedné ruce.
...
a láska?
... to je jako dvě bytosti, které jsou jedinou bytostí. Muž a žena, kteří splynuli v anděla. To je nebe.“

Victor Hugo

„Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci.“

Karel Čapek
Zobrazeno 49-60 citátů z celkem 4445 citátů