Victor Hugo: citát #11708

„Ženy jsou jako ta korouhvička na věži svatého Floriána.“

Victor Hugo

Victor Hugo o lásce

„Nic nemůže zastavit myšlenku, pro niž nastal čas.“

Victor Hugo

„Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže.“

Victor Hugo

„Lenost - to je matka. Má syna - zlodějství a dceru - hlad.“

Victor Hugo

„Co je to přátelství?
... to je jako být si bratrem a sestrou; dvě duše, které se dotýkají, ale nesplynuly, dva prsty na jedné ruce.
...
a láska?
... to je jako dvě bytosti, které jsou jedinou bytostí. Muž a žena, kteří splynuli v anděla. To je nebe.“

Victor Hugo

„Život je čekání na to, kdy se sny změní ve skutečnost.“

Victor Hugo

„Knihy, jsou klidní a spolehliví přátelé.“

Victor Hugo

„Jak ubozí jsou ti lidé, kteří nikdy nezpívají, a zemřou se vší svou hudbou v sobě.“

Victor Hugo

„Láska je jako sen: sladká a prchavá. Nejprve rozpálí ti srdce do žhava a pak tě pohřbí v tůni chladné.“

Victor Hugo

„Muži chodí na lov, ženy loví.“

Victor Hugo

„Čtyřicítka je stáří mládí a padesátka mládí stáří.“

Victor Hugo

„Vezmi lásce iluzi a vezmeš jí všechnu potravu. Každý obdiv pomáhá lásku pěstovat, ať je to obdiv tělesný nebo duševní. Ostatně ženě se nikdy nemá říkat nic, co nemůže dobře pochopit. Hloubá nad tím, a často nesprávně. A když hloubá nad něčím, co je nejasné a záhadné, skončí to obyčejně špatně. Uklouzne jedno slůvko a jeho postupné odrazy rozloučí to, co k sobě lnulo. Kolikrát se stane, aniž se ví jak, že srdce se nepozorovaně vyprázdní jen proto, že je zasáhlo slovo nazdařbůh pohozené. Milující najednou pozoruje, jak jeho štěstí mizí. Nic není hroznějšího jak puklá nádoba, jejíž obsah pozvolna, ale nezadržitelně uniká.“

Victor Hugo

„Je-li muž se ženou o samotě, jistě se nebudou modlit Otčenáš.“

Victor Hugo
Zobrazeno 1-12 citátů z celkem 75 citátů