Victor Hugo: citát #13781

„Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže.“

Victor Hugo

Victor Hugo o lásce

„Dobrá žena muže inspiruje, vtipná ho zaujme, krásná ho okouzlí, ale soucitná ho dostane.“

Victor Hugo

„Největším štěstím života je přesvědčení, že jsme byli milováni - milováni pro sebe, jací jsme, nebo spíše i navzdory sobě.“

Victor Hugo

„Nejprve bylo nutné civilizovat vztah člověka k člověku. Nyní je nutné civilizovat vztah člověka k přírodě a zvířatům.“

Victor Hugo

„Den, kdy se člověk ani jednou nezasmál, by měl považovat za ztracený.“

Victor Hugo

„Běda těm, kdož milují toliko těla, schrány smrtelné. O vše to připraví je smrt. Milujte duše a shledáte s s nimi.“

Victor Hugo

„Co je polibek? Olíznutí plamene.“

Victor Hugo

„Nastane den, kdy se válka mezi Paříží a Londýnem, Petrohradem a Berlínem, Vídní a Turínem stane stejně absurdní a nemožnou, jako je dnes představa války mezi Rouenem a Amiensem, mezi Bostonem a Filadelfií. Nastane den, kdy ty, Francie, ty, Rusko, ty, Itálie, ty, Anglie, ty, Německo, vy všechny národy kontinentu, aniž byste ztratily své individuální přednosti a nádhernou osobitost, budete úzce sloučeny v rámci nadřazené jednotky a vytvoříte Evropské bratrství, stejně jako Normandie, Bretaň, Burgundsko, Lotrinsko, Alsasko a všechny naše provincie jsou spojeny ve Francii. Nastane doba, kdy jediným bitevním polem budou trhy otevřené obchodům a mysli otevřené nápadům. Nastane den, kdy kulky a bomby nahradí volební hlasy, všeobecné volební právo pro všechny občany, uznávaná arbitráž velkého svrchovaného senátu, který bude Evropě tím, čím je tento parlament Anglii, tato sněmovna Německu, tento zákonodárný sněm Francii. Nastane doba, kdy budeme vystavovat děla v muzeích, jako dnes vystavujeme mučící nástroje a divíme se, že takové věci byly kdy možné. – Zahajovací projev třetího mezinárodního mírového kongresu v Paříži, 21. srpna 1849“

Victor Hugo

„Kdo čte, ten myslí, kdo myslí, ten uvažuje.“

Victor Hugo

„Jen jeden div je větší než moře, a tím je nebe. Jen jeden div je větší než nebe, a tím je nitro lidské duše.“

Victor Hugo

„Jdi s tím, kdo tě má rád.“

Victor Hugo

„Slovo má lehkost větru a sílu hromů.“

Victor Hugo

„Nejvznešenější hymnus, jaký můžeme slyšet na této zemi, je švitoření lidské duše na rtech dítěte.“

Victor Hugo
Zobrazeno 25-36 citátů z celkem 75 citátů