Tomáš Garrigue Masaryk: citát #4088

„Filozofie je pokus o jednotný názor na svět a život, přírodu a ducha.“

Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk o lásce

„Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.“

Tomáš Garrigue Masaryk

„Lid je jediný zdroj veškeré státní moci. Ano, ale jednotlivec nesmí se schovávat za lid a za masu.“

Tomáš Garrigue Masaryk

„Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.“

Tomáš Garrigue Masaryk

„Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.“

Tomáš Garrigue Masaryk

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk

„Lidé chtějí žít a nedovedou se odtrhnout od smrti.“

Tomáš Garrigue Masaryk

„Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání.“

Tomáš Garrigue Masaryk

„Filozofie je pokus o jednotný názor na svět a život, přírodu a ducha.“

Tomáš Garrigue Masaryk

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“

Tomáš Garrigue Masaryk

„Náboženství je život pod zorným úhlem věčnosti.“

Tomáš Garrigue Masaryk

„Kniha je nejlepším přítelem. Jsme knihami spojeni s duchem všech národů a dob.“

Tomáš Garrigue Masaryk

„Člověk bez národa byl by ničím.“

Tomáš Garrigue Masaryk
Zobrazeno 1-12 citátů z celkem 114 citátů