Robert Fulghum: citát #14219

„Opakem pravé lásky není nenávist, ale lhostejnost.“

Robert Fulghum

Robert Fulghum o lásce

„Dobro, které může člověk vykonat, je prý neomezené, pokud mu nezáleží na tom, kdo z toho bude mít prospěch.“

Robert Fulghum

„Z lásky se vám může chtít umřít, ale taky můžete pro lásku žít.“

Robert Fulghum

„Kdyby byla na olympijských hrách někdy disciplína "spaní", pokusím se o zlatou.“

Robert Fulghum

„Když si zlámeš vaz, když nemáš co jíst, když ti hoří dům, tak to je problém. Všechno ostatní je nepohodlí. Život je nepohodlný. Život je hrbolatý. Nauč se rozlišovat mezi nepohodlím a skutečnými problémy. Dožiješ se vyššího věku. Ano, život je hrbolatý. Ale hrbolek na silnici a hrbolek v prsu, to není totéž. Člověk by se to měl naučit rozlišovat.“

Robert Fulghum

„Každý člověk, který projde tímto životem, tu nevědomky něco zanechá a něco si odnese. Většinu z toho něčeho nemůžeme ani vidět, ani slyšet, ani spočítat. Při sčítání lidí se to neobjeví, ale nic bez toho nemá smysl.“

Robert Fulghum

„A já vám říkám, že hlavně záleží na dárku samém. Vlastně spíš, lidé, kteří mají ty správné pohnutky, dávají správné dárky. Mělo by to být takové pravidlo.“

Robert Fulghum

„Kolika lidem jsi dnes řekl, že je máš rád?“

Robert Fulghum

„Někdy prší na spravedlivé. Tomu věřím.
Někdy prší na nespravedlivé. I tomu věřím.
Ale já taky věřím tomu, že někdy prostě jenom prší.
A nijak s tím nesouvisejí Bůh, spravedlnost ani víra.
- citát z knížky
Slova, která jsem si přál napsat sám“

Robert Fulghum

„Ticho je vždycky součástí krásné hudby. Ticho je vždycky součástí krásného umění. Ticho je vždycky součástí krásného života.“

Robert Fulghum

„Láska způsobuje bolest. Ale taky bolest léčí. Láska prostě bolest je. Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit. Láska je slepá-a láska taky otvírá oči. Z lásky se vám může chtít umřít-ale taky můžete pro lásku chtít žít“

Robert Fulghum

„Nikdy nemůžete mít právě tu lásku, co chcete - jenom lásku, co někdo dává.“

Robert Fulghum

„Nejlepší lidské okamžiky bývají malých rozměrů, ale duchovně nám vystačí na celý život.“

Robert Fulghum
Zobrazeno 13-24 citátů z celkem 99 citátů