Richard Feynman: citát #221626

„Fyzika je jako sex, může přinést praktické výsledky, ale to není důvod, proč to děláme.“

Richard Feynman

Richard Feynman o lásce

„Fyzika je jako sex, může přinést praktické výsledky, ale to není důvod, proč to děláme.“

Richard Feynman

„Pro ty, kteří neznají matematiku, je složité dostat se k takovým pocitům jako je krása, nejhlubší krása přírody... Pokud se chcete něco dozvědět o přírodě, oceňovat přírodu, je nutné rozumět jazyku, kterým mluví.“

Richard Feynman

„Podívejte se, podle toho, co vím o okolním světě, soudím, že je mnohem pravděpodobnější, že zprávy o létajících talířích pocházejí spíše ze známých iracionálních charakteristik myslí pozemšťanů, než z neznámých racionálních snah myslících bytostí z jiných planet.“

Richard Feynman

„Fyzikální zákony platí i tam, kam jsme se ještě nedívali.“

Richard Feynman

„Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma.“

Richard Feynman

„Fyzikové si rádi myslí, že stačí říci: Toto jsou výchozí podmínky, co se stane pak?“

Richard Feynman

„Proč nám příroda dovoluje uhodnout z vlastností jedné části chování zbytku? Jde o nevědeckou otázku. Nevím jak na ni odpovědět jinak než zcela nevědecky. Myslím, že je to tím, že důležitou vlastností přírody je jednoduchost – a proto je velmi krásná.“

Richard Feynman

„Byli jsme vedeni k představě věcí nekonečně zázračnějších než představy básníků a snílků minulosti. Ukazuje to, že imaginace přírody je mnohem, mnohem větší než imaginace člověka. Například o kolik pozoruhodnější je pro nás to, že jsme připoutáni vlivem záhadné přitažlivosti k otáčející se kouli – polovina z nás vzhůru nohama – která si miliardy let pluje prostorem, než představa, že jsme neseni na hřbetu slona nadnášeného želvou plovoucí v bezedném moři.“

Richard Feynman

„Byli jsme vedeni k představě věcí nekonečně zázračnějších než představy básníků a snílků minulosti. ukazuje to, že imaginace přírody je mnohem, mnohem větší než imaginace člověka.“

Richard Feynman

„Einstein byl obr. Měl hlavu v oblacích, ale nohama pořád stál pevně na zemi. My, kteří nejsme tak vysocí, si musíme vybrat.“

Richard Feynman

„Fyzika se má k matematice tak, jako se má sex k masturbaci.“

Richard Feynman

„Každý člověk obdrží klíč od nebeské brány. Tentýž klíč však také odemyká bránu pekel.“

Richard Feynman
Zobrazeno 1-12 citátů z celkem 21 citátů