Osho o lásce

„Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat.“

Osho

„Láska je největší léčivá síla v přírodě.“

Osho

„Život není utrpení ani blaho. Život je prázdné plátno a člověk musí být velmi dovedný.“

Osho

„Člověk bez smíchu je jako strom bez květu.“

Osho

„Smích je věčný.“

Osho

„Láska není vztah.“

Osho

„Muž neumí přežít tolik utrpení, kolik dokáže přežít žena.“

Osho

„Hřích je, když se neradujeme ze života.“

Osho

„Dospělý je ten, kdo umí být šťasten sám se sebou.“

Osho

„Chudoba je největší zločin, protože všechny ostatní zločiny jsou zrozeny z chudoby...“

Osho

„Setkání dvou lidí je dočasné, zatímco spojení člověka s vesmírem je věčné.“

Osho

„"Člověk je divné zvíře. Klaní se mrtvému. Postrádá to, co minulo. Cítí nepřítomnost, necítí přítomnost, protože nežije v přítomnosti. "Nyní" je pro člověka jen slovo, není pro něj prožitkem. Minulost má zážitky, budoucnost existuje - ale člověk stále prochází přítomností a téměř při tom spí."“

Osho
Zobrazeno 1-12 citátů z celkem 74 citátů