Maurice Blondel o lásce

„Žena touží být konkrétně milována, nikoliv abstraktně zbožňována.“

Maurice Blondel

„Žena je ochotna být tak dlouho milenkou, než narazí na muže, který ji nabídne manželství.“

Maurice Blondel

„Všechna šťastná manželství jsou na jedno kopyto, jen nešťastná se od sebe liší různými výšivkami.“

Maurice Blondel

„Věci nesou samy v sobě své vysvětlení a ospravedlnění pouze tím, že se dají znovu začlenit do celku, který je objímá.“

Maurice Blondel