Mahátma Gándhí: citát #3067

„Láska nikdy nepotřebuje, nýbrž dává. Vždy strádá, nikdy neprotestuje, nikdy se za sebe nemstí.“

Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí o lásce

„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

Mahátma Gándhí

„Přátelství je blízkost dvou duší, skutečnost, která je v tomto světě velmi vzácná.“

Mahátma Gándhí

„Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.“

Mahátma Gándhí

„Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít.“

Mahátma Gándhí

„Oko za oko a svět bude slepý.“

Mahátma Gándhí

„Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“

Mahátma Gándhí

„Lidé ze Západu si obvykle myslí, že štěstí spočívá jen v hmotném blahobytu a ekonomické prosperitě.“

Mahátma Gándhí

„Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami.“

Mahátma Gándhí

„Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.“

Mahátma Gándhí

„Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího.“

Mahátma Gándhí

„Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.“

Mahátma Gándhí

„Zbabělec není schopen projevovat lásku; ta je přednostním právem hrdinů.“

Mahátma Gándhí
Zobrazeno 1-12 citátů z celkem 72 citátů