Mahátma Gándhí: citát #3067

„Láska nikdy nepotřebuje, nýbrž dává. Vždy strádá, nikdy neprotestuje, nikdy se za sebe nemstí.“

Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí o lásce

„Mlčení je někdy výmluvnější než mluvení.“

Mahátma Gándhí

„Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího.“

Mahátma Gándhí

„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

Mahátma Gándhí

„Jsem proti násilí, protože i když se zdá, že je pro dobrou věc, ta dobrá věc je pouze přechodná, ale zlo, které zplodí, je trvalé.“

Mahátma Gándhí

„Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.“

Mahátma Gándhí

„Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít.“

Mahátma Gándhí

„Láska nikdy nepotřebuje, nýbrž dává. Vždy strádá, nikdy neprotestuje, nikdy se za sebe nemstí.“

Mahátma Gándhí

„Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.“

Mahátma Gándhí

„Zbabělec není schopen projevovat lásku; ta je přednostním právem hrdinů.“

Mahátma Gándhí

„Radost, kterou způsobíme druhému má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější.“

Mahátma Gándhí

„Lidé ze Západu si obvykle myslí, že štěstí spočívá jen v hmotném blahobytu a ekonomické prosperitě.“

Mahátma Gándhí

„Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen.“

Mahátma Gándhí
Zobrazeno 1-12 citátů z celkem 71 citátů