Květoslav Minařík: citát #279997

„Je-li nutno něco dělat, je třeba vědět, proč je to třeba dělat. Je třeba znát účel a není směrodatné, jestli nutnost určitého počinu zdůrazňuje nějaká autorita.“

Květoslav Minařík

Květoslav Minařík o lásce

„Čistého poznání mohou dosáhnout jenom ti, kdo jsou mravně čistí podle předpisů jógy. Každý jiný člověk, i kdyby viděl do propasti bytí, uvidí vše brýlemi nižšího já, proto jeho poznatky nebudou pravdivé. I kdyby to byl člověk nejupřímnější a bohabojný, bude svými informacemi klamat, neboť vše přizpůsobí svým slabostem, domněnkám a spekulacím.“

Květoslav Minařík

„Pokud člověk o něco usiluje puzen vášní, nemůže toho dosáhnout ani s největší námahou. Když toho však přece dosáhne, neuspokojí ho to.“

Květoslav Minařík

„Věda nám prozradila, že z celkového záření vidíme jen nepatrný úsek. A přece chce člověk tvrdit, že je skutečné jenom to, co vidí. To je úžasná naivnost.“

Květoslav Minařík

„Nedbejte tvrzení, že "pánbůh se stará o všechny lidi". Pánbůh se stará jen o ty, kdo mají silnou víru ve svůj lepší osud a přejí si ho.“

Květoslav Minařík

„Pro snazší orientaci hledajících lidí mohu konečně říci, že jsem se přesvědčil, že pravého vůdce sotva budete moci zbožňovat.... Přinutí vás k přemýšlení a zaměstná vás tak, že vám na jeho zbožňování sotva zbude čas.“

Květoslav Minařík

„Ten, kdo touží po vyšším životě a dospěl tak daleko, že hledá prostřednictvím duchovních nauk, a dá se pak odradit jejich požadavky, se podobá tonoucímu, který v rozhodném okamžiku odmítá záchranné lano.“

Květoslav Minařík

„Lidé se vždycky podivují tomu, čemu nerozumějí a co se jim zdá být logické. Na tom se zakládá uznání duševních kvalit, čímž se zase probouzí úcta jiných lidí, která vědoucího člověka činí nezdravě sebevědomým a to je zřejmou předzvěstí jeho duševního pádu.“

Květoslav Minařík

„Otázal jsem se: "Je možné, aby lidstvo uniklo osudu, který se před ním rýsuje?" Bůh odpověděl: "Ano, jestliže se polepší." Ptal jsem se dále: "Je možné, aby se lidé polepšili?" A tu již Bůh mlčel.“

Květoslav Minařík

„Nikdo nemá právo zlobit se na někoho proto, že mu ublížil.“

Květoslav Minařík

„Smysl pro povinnost může být plný krásnějších prvků než smyslná láska, poněvadž je založen na morální vyspělosti. Víme, že povinnost snese odpor i nepřízeň, kdežto láska se při eventuálním odporu často velice rychle mění v nenávist.“

Květoslav Minařík

„Na mystické cestě není tajemných nebo nevysvětlitelných událostí.“

Květoslav Minařík

„Lidé lžou sobě a lžou i jiným a protože lžou, nemohou poznat pravdu.“

Květoslav Minařík
Zobrazeno 1-12 citátů z celkem 30 citátů