Karel Čapek o lásce

„Z dvou různých názorů vítězí vždy spíš ten hlučnější.“

Karel Čapek

„Humor je vždycky trochu obrana proti osudu, víc psiny se rodí z nespokojenosti než z blahého a spokojeného ducha.“

Karel Čapek

„Miluje-li člověk příliš, mýlí se velmi těžce. Pohrdá-li sebou, mýlí se dvojnásob.“

Karel Čapek

„Humor je jisté vidění světa, je to umění vidět svět.“

Karel Čapek

„Humor je sůl země a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý.“

Karel Čapek

„Dík úsilí státníků byla zachována světová nejistota.“

Karel Čapek

„Statečnost intelektu, to nejsou vážné názory, to je odvaha pořád myslet.“

Karel Čapek

„Nastala na světě neomezená hojnost všeho, čeho je lidem třeba. Všeho je však lidem třeba, jenom ne neomezené hojnosti.“

Karel Čapek

„Každý trpěný nebo zakrývaný zlořád je cosi jako kapitálek ukládaný ve prospěch příštích politických dobrodruhů a šarlatánů... "Politická nutnost" říká se věcem, které nejsou jaksi docela v pořádku, ale o kterých to nechceme říci.“

Karel Čapek

„O vůli národa mluví obyčejně ti, kdo národu poroučejí.“

Karel Čapek

„Jediná dokonalost, které moderní civilizace dosahuje, je mechanická; stroje jsou nádherné a bezvadné, ale život, který jim slouží nebo je jimi obsluhován, není nádherný ani lesklý ani dokonalejší ani sličnější.“

Karel Čapek

„Je to tak: čím horší neřád, tím víc se má k světu.“

Karel Čapek
Zobrazeno 61-72 citátů z celkem 220 citátů