Karel Čapek o lásce

„Jsme dva, dva na všechno, na lásku, život, na boj i bolest, na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, na život a na smrt - DVA!“

Karel Čapek

„Víte, kdo je nejbohatší? To se rozumí, že milenci; ne však pro různé duševní poklady a državy, nýbrž pro celou spoustu hmotných věcí, které si beztrestně přisvojují. „Pamatuješ se, Pepo, na tu naši lavičku? Víš tam v našem lese, co jsme tenkrát šli?“ Těm nestydům stačí, aby tamtudy jednou šli, a už je to jejich!“

Karel Čapek

„Příroda kolem mne opsala kruh, který nemohu překročit. Sedím v něm a učím se milovat život aspoň pro jiné, když ne pro sebe.“

Karel Čapek

„To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.“

Karel Čapek

„Žena se dá zabít z lásky, ale nedá se zabít ze zásady.“

Karel Čapek

„Muž snese ledacos těžkého, jenom ne pláč ženy, který sám zavinil.“

Karel Čapek

„Veliká láska? Já myslím, že to je, když dva lidé se dovedou snášet po celý život, oddaně a věrně.“

Karel Čapek

„Kdyby soudcové všechno, ale naprosto všechno věděli, nemohli by také soudit; jen by všemu rozuměli, až by je z toho srdce bolelo.“

Karel Čapek

„Buď požehnáno počasí, neboť je společnou věcí lidí, kteří si nemají co říci.“

Karel Čapek

„Není zlých pravd. Jsou jen zlé skutečnosti.“

Karel Čapek

„Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost.“

Karel Čapek

„Anekdoty nemají autora, nýbrž vypravěče.“

Karel Čapek
Zobrazeno 13-24 citátů z celkem 220 citátů