Jean de La Bruyere o lásce

„Přátelství se může udržovat i mezi lidmi různého pohlaví, a to vší hrubosti prosté. Nicméně žena v muži vidí vždy muže a naopak, muž v ženě ženu. Tento poměr není ani láskou, ani čistým přátelstvím. Tvoří jistý druh vztahu sám pro sebe.“

Jean de La Bruyere

„Truchlit pro ztrátu někoho, koho milujeme, je přímo štěstí v porovnání s nutností žít s někým, koho nenávidíme.“

Jean de La Bruyere

„Bojíme se stáří a přitom si nejsme jisti, zda se ho dožijeme.“

Jean de La Bruyere

„Lidé litují, jak špatně využili času, který je už za nimi, ale to je nepřivede k tomu, aby lépe využily času, který jim k životu zbývá.“

Jean de La Bruyere

„Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka - užívají přítomnost.“

Jean de La Bruyere

„Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný člověk vycítí, zda je vhod či ne a umí zmizet v okamžiku, který ještě předchází onomu, kdy se stane zbytečným.“

Jean de La Bruyere

„Každá důvěra je nebezpečná, není-li úplná. Je málo případů, kdy není třeba buď říci vše, anebo vše zatajit. Svěřili jste již příliš mnoho ze svého tajemství tomu, jemuž myslíte, že je nutno zamlčet jednu jedinou okolnost.“

Jean de La Bruyere

„Na světě jsou dva prostředky jak se povznést: buď vlastními schopnostmi, nebo hloupostí jiných.“

Jean de La Bruyere

„Neexistují ošklivé ženy, jsou je ženy, které nevědí, jak se udělat hezké.“

Jean de La Bruyere

„Ze stejného důvodu, pro nějž je zasloužilý člověk opomíjen, bývá hlupák obdivován.“

Jean de La Bruyere

„Odmítat nasupeně jakoukoli chválu je hrubost, vnímejme citlivě, jestliže dobří lidé upřímně chválí, co je chvály hodno.“

Jean de La Bruyere

„Musíme se smát dříve, než se stanete šťastnými, neboť bychom mohli zemřít, aniž bychom se zasmáli.“

Jean de La Bruyere
Zobrazeno 1-12 citátů z celkem 91 citátů