Honoré De Balzac: citát #22753

„Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život... ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene.“

Honoré De Balzac

Honoré De Balzac o lásce

„Až se člověk doví, proč se zamiloval, přestává milovat.“

Honoré De Balzac

„Lakomec má všechno, i samo pohlaví, v mozku.“

Honoré De Balzac

„Získat ženu je rozhodně lehčí, než se jí zbavit.“

Honoré De Balzac

„Žena, která je tak neopatrná, že ji přistihli, si zaslouží svůj osud.“

Honoré De Balzac

„Lidé ušlechtilí jen těžko mohou uvěřit v něco zlého, v lidský nevděk, musí dostat tvrdé lekce, aby poznali, jak nesmírná je lidská zkaženost. Když pak jest jejich výchova v tomto směru dovršena, pozdvihují se k shovívavosti, která je vlastně nejvyšším stupněm opovržení.“

Honoré De Balzac

„Duše některých lidí je tak silná, že jsou schopni obětí, jejíchž odměnou je vědomí, že milované osobě zajistili štěstí.“

Honoré De Balzac

„Čím jsou ženy krásnější, tím méně myslí na budoucnost.“

Honoré De Balzac

„Ženy jsou vždycky pravdivé, dokonce i uprostřed své největší falše, protože tak jednají vždy z nějakého přirozeného citu.“

Honoré De Balzac

„Láska je poezií smyslů.“

Honoré De Balzac

„Žena tak zamilovaná, že se stane naivní a dovolí číst ve svém srdci, je cosi neobyčejně vzácného a krásného!“

Honoré De Balzac

„Muž, který je ženě lhostejný, je už v jejích očích dostatečně nehezký; ale když ho přestane milovat, zdá se jí ohavný…“

Honoré De Balzac

„Ctnost není absolutní, ale příležitostná.“

Honoré De Balzac
Zobrazeno 61-72 citátů z celkem 240 citátů