François de La Rochefoucauld: citát #13147

„Láska způsobuje, že nepozorovaně mine čas, a čas způsobuje, že nepozorovaně mine láska.“

François de La Rochefoucauld

François de La Rochefoucauld o lásce

„Násilí, které si činíme, abychom zůstali věrni milovanému, nemá větší cenu než nevěra.“

François de La Rochefoucauld

„Nikdo není tak dobrý, aby si byl vědom, kolik napáchá zla.“

François de La Rochefoucauld

„Se skutečnou láskou je to jako s duchy. Každý o nich mluví, ale kdo je viděl?“

François de La Rochefoucauld

„Stálost v lásce je stálá nestálost, s jejíž pomocí se naše srdce po řadě přichyluje ke všem vlastnostem milované bytosti a brzy dává přednost té, brzy oné. A tak není stálost vlastně nic jiného než nestálost vázaná a omezená na týž předmět.“

François de La Rochefoucauld

„První milostné dobrodružství ženy se obvykle počítá až od toho druhého.“

François de La Rochefoucauld

„Když jsme se nabažili lásky, uvítáme, stihne-li nás nevěra. Zprostí nás naší vlastní věrnosti.“

François de La Rochefoucauld

„Láska ke spravedlnosti je u mnoha lidí jen obava, aby sami neutrpěli nespravedlnost.“

François de La Rochefoucauld

„Žádná maska nemůže nadlouho zakrýt lásku, jestliže je, a předstírat ji, jestliže není.“

François de La Rochefoucauld

„Doopravdy laskaví jsou pouze lidé vnitřně silní a pevní. Ti, kteří se laskavými jeví, jsou obyčejně jen slaboši, a jejich laskavost se snadno změní v bezohlednost.“

François de La Rochefoucauld

„Odloučení dá zaniknout slabým náklonnostem, posiluje ale náklonnosti silné: tak jako vítr sfoukne plamen svíce, ale rozdmýchá oheň.“

François de La Rochefoucauld

„Nesnáze přátel nás příliš nermoutí, když při té příležitosti můžeme ukázat, jak k nim jsme ohleduplní a jaké pro ně máme porozumění.“

François de La Rochefoucauld

„Pranýřování lží mnohdy bývá jen snahou vzbuzovat dojem, že my sami říkáme vždycky jen pravdu a nic než pravdu.“

François de La Rochefoucauld
Zobrazeno 85-96 citátů z celkem 541 citátů