François de La Rochefoucauld: citát #13147

„Láska způsobuje, že nepozorovaně mine čas, a čas způsobuje, že nepozorovaně mine láska.“

François de La Rochefoucauld

François de La Rochefoucauld o lásce

„Důvěru druhých vzbuzuje především důvěra v sebe.“

François de La Rochefoucauld

„Každá vášeň nás vede k chybám, ale láska k těm nejtrapnějším.“

François de La Rochefoucauld

„Naše závist trvá vždy déle než štěstí těch, jimž závidíme.“

François de La Rochefoucauld

„Člověk světa znalý dovede zakrýt své vzdělání.“

François de La Rochefoucauld

„Oč méně budeš dávati rad, o to více budeš oblíben.“

François de La Rochefoucauld

„Ve svazku tak nejistém, jako je láska, je jedno zaručeně jisté - oč méně člověk miluje, o to více je milován.“

François de La Rochefoucauld

„Jestliže člověk miluje příliš, těžko pozná, kdy ten druhý už nemiluje vůbec.“

François de La Rochefoucauld

„Ani kousek pravdy nemá člověk teprve tehdy, když už v ni nevěří u nikoho druhého.“

François de La Rochefoucauld

„Když pro tebe někdo udělá něco dobrého, znamená to, aby ses měl na pozoru, že ti co nevidět provede nějakou špatnost.“

François de La Rochefoucauld

„Zdravý rozum má ovšem jen ten, kdo má stejné názory jako já.“

François de La Rochefoucauld

„Lepší nudný přítel než velmi zábavná přítelkyně.“

François de La Rochefoucauld

„Někteří stateční jdou na frontu proto, že se bojí zůstat v zázemí.“

François de La Rochefoucauld
Zobrazeno 73-84 citátů z celkem 541 citátů