François de La Rochefoucauld: citát #13147

„Láska způsobuje, že nepozorovaně mine čas, a čas způsobuje, že nepozorovaně mine láska.“

François de La Rochefoucauld

François de La Rochefoucauld o lásce

„Milující ženy lehčeji odpouštějí velké přestupky než malé nevěry.“

François de La Rochefoucauld

„Stáří je tyran, který pod trestem smrti zakazuje veškeré radosti mládí.“

François de La Rochefoucauld

„Mlčení je nejjistější způsob hry, máme-li nejisté šance.“

François de La Rochefoucauld

„Většina počestných žen je jako zakopaný poklad, nedotčený, protože ho dosud nikdo nenašel.“

François de La Rochefoucauld

„Nevynakládáme tolik úsilí na to, abychom byli šťastni, jako na to, aby si to o nás lidé mysleli.“

François de La Rochefoucauld

„Utrpení žárlivosti a hanby z nevěry je proto tak palčivé, že nám je ješitnost nedovolí snést.“

François de La Rochefoucauld

„Počestnost žen je často jen láska k jejich pověsti a vlastnímu pohodlí.“

François de La Rochefoucauld

„Každý touží po tom, čeho se mu nedostává: ti nahoře po oblibě a ti dole po spravedlnosti.“

François de La Rochefoucauld

„Skutečný přítel je největší z pokladů, a přece se lidé pachtí za těmi menšími.“

François de La Rochefoucauld

„Střídmost je buď láska k vlastnímu zdraví, nebo neschopnost se pořádně najíst.“

François de La Rochefoucauld

„Mají-li spolu lidé dobře vycházet, je nezbytné, aby si každý zachoval svoji svobodu.“

François de La Rochefoucauld

„Spíše máme rádi ty, kdo nás nenávidí, než ty, kdo nás proti naší vůli milují.“

François de La Rochefoucauld
Zobrazeno 49-60 citátů z celkem 541 citátů