François de La Rochefoucauld o lásce

„Genialita těch nahoře spočívá obvykle v tom, že své soukromé lži dovedou prezentovat tak, až se stanou veřejnou pravdou.“

François de La Rochefoucauld

„Odloučení chabé city tlumí a silné zvětšuje, tak jako vítr zhasíná svíčky a rozdmychává oheň.“

François de La Rochefoucauld

„Příčina, proč pro většinu žen přátelství tak málo znamená záleží v tom, že tak fádně chutná tomu, kdo okusil lásku.“

François de La Rochefoucauld

„Sebedůvěra je pramenem důvěry k ostatním.“

François de La Rochefoucauld

„Někteří lidé jsou jako odrhovačka - ve svůj čas jsou na pořadu jen oni, a pak po nich ani pes neštěkne.“

François de La Rochefoucauld

„Člověk se v životě dostane do takových situací, že aby nevypadal jako blázen, musí si jako blázen počínat.“

François de La Rochefoucauld

„Opravdová láska, to je jako zjevení bílé paní: kdekdo o tom mluví, ale kdo to zažil?“

François de La Rochefoucauld

„Jsme hrdi na to, jak statečně snášíme rány osudu a zatím je to jen nedostatek odvahy vzepřít se jim.“

François de La Rochefoucauld

„Opravdové přátelství je ještě vzácnější než opravdová láska.“

François de La Rochefoucauld

„Nenachází-li člověk klid v sobě, je zbytečné, aby ho hledal jinde.“

François de La Rochefoucauld

„Slaboši nemohou být nikdy upřímní.“

François de La Rochefoucauld

„Čeho se na nás dopustili druzí, s tím se už nějak vyrovnáme. Horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami.“

François de La Rochefoucauld
Zobrazeno 13-24 citátů z celkem 541 citátů