Erich Maria Remarque: citát #9357

„Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat, protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli, jež mizí, zatímco já o ní mluvím a kterou nemohu zadržet ani za cenu svého života.“

Erich Maria Remarque

Erich Maria Remarque o lásce

„Kdo v lásce věří na zázraky, ten je ztracen.“

Erich Maria Remarque

„Muž nemá s ženami diskutovat. Vyjde z toho vždy jako poražený. Logika v jejich rukou je vosk.“

Erich Maria Remarque

„Jsi u mě a já u tebe a všechna ta špína jíž nás honí se nás netýká. Jsme sami a jsme mladí a náš spánek je čistý, ty má milovaná holčičko z dalekých kvetoucích polí.“

Erich Maria Remarque

„Člověk by neměl buď nikdy odcházet, nebo by se neměl už nikdy vracet, nevrací se totiž docela a zůstává tak rozpolcený.“

Erich Maria Remarque

„Na tvrzení, že válku zavinili Židé se tenkrát odpovídalo: a cyklisti. Když se někdo zeptal: A proč cyklisti?, tak se odpovídalo: A proč Židi?“

Erich Maria Remarque

„Napil se a pohlédl na mne obrovskýma modrýma očima, které seděly v jeho obličeji jako kus nebe. „Nikdy toho nechtěj moc vědět! Čím méně toho člověk ví, tím snadněji se mu žije. Vědění činí člověka svobodným – ale nešťastným. Pojď, napij se se mnou na naivnost, hloupost a na to, co k tomu patří – na lásku, na víru v budoucnost, na sny o štěstí – na nádhernou hloupost, na ztracený ráj.““

Erich Maria Remarque

„Láska ženám oči otvírá, mužům zavírá.“

Erich Maria Remarque

„Když se konečně něčemu doopravdy naučíme, jsme už moc staří, aby nám to k něčemu bylo.“

Erich Maria Remarque

„Láska v člověku začíná, ale nikdy v něm nekončí.“

Erich Maria Remarque

„Štěstí leží okolo nás. Je třeba ho jen zvednout.“

Erich Maria Remarque

„Nikdo nám nemůže být cizejší než ten, kterého jsme kdysi milovali.“

Erich Maria Remarque

„Láska není obchodník, který chce dostat zpátky své investice.“

Erich Maria Remarque
Zobrazeno 37-48 citátů z celkem 136 citátů