Erich Maria Remarque: citát #9357

„Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat, protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli, jež mizí, zatímco já o ní mluvím a kterou nemohu zadržet ani za cenu svého života.“

Erich Maria Remarque

Erich Maria Remarque o lásce

„Láska je něco nádherného, ale kazí charakter.“

Erich Maria Remarque

„Vy jste zvláštní lidé, vy mladí, všichni dohromady. Minulost nenávidíte, přítomností opovrhujete, budoucnost je vám lhostejná.“

Erich Maria Remarque

„Láska neví, co je to důstojnost.“

Erich Maria Remarque

„Člověk se nemá skrývat, nechce-li být nápadný.“

Erich Maria Remarque

„Vidím, jak národy jsou štvány navzájem proti sobě a mlčky, nevědomě, pošetile, poslušně, nevinně se pobíjejí. Vidím jak nejchytřejší mozky světa vynalézají zbraně a slova, aby se to dělalo ještě rafinovaněji a ještě déle. (“

Erich Maria Remarque

„Lidé se v lásce vždycky ptají příliš, a když začnou opravdu vyžadovat odpověď, láska brzy zmizí.“

Erich Maria Remarque

„Nikdo nikdy neví, zda toho, koho právě lituje, nebude ještě jednou považovat za šťastného.“

Erich Maria Remarque

„Láska je někdo s kým chci zestárnout.“

Erich Maria Remarque

„Piš dopis, když se rozčílíš, do obálky ho však vlož až druhý den.“

Erich Maria Remarque

„Bolest nad ztrátou druhého člověka je snesitelnější, když člověk ví, že sám už nebude dlouho žít.“

Erich Maria Remarque

„Vždycky se nám zdá lepší to, co nemůžeme dostat, než to, co už máme. V tom spočívá romantika a idiotství lidského života.“

Erich Maria Remarque

„Miluji tě tak, že žárlím i na postel, v níž ležíš. Měla bys ležet ve mně, v mém srdci, v mé krvi.“

Erich Maria Remarque
Zobrazeno 13-24 citátů z celkem 136 citátů