Erich Fromm: citát #13735

„Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem - láska znamená milovat.“

Erich Fromm

Erich Fromm o lásce

„Smrt je v životě opravdu jistotou.“

Erich Fromm

„Člověk je zodpovědný sám sobě za získání nebo ztrátu svého života.“

Erich Fromm

„Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní.“

Erich Fromm

„Láska je především dávat, ne přijímat.“

Erich Fromm

„Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem - láska znamená milovat.“

Erich Fromm

„Svoboda je břemeno, břemeno rozhodování.“

Erich Fromm

„Robot nepotřebuje víru, protože nežije.“

Erich Fromm

„Láska je umění; na světě není nic důležitějšího, než se tomuto umění naučit.“

Erich Fromm

„Láska je akt víry, a kdo je slabý ve víře, je slabý také v lásce.“

Erich Fromm

„Víra v jiné vrcholí vírou v lidstvo.“

Erich Fromm

„Čeho všeho by mohl dosáhnout dospělý, kdyby měl trpělivost dítěte a jeho soustředěnost v činnosti, která je pro něho důležitá!“

Erich Fromm

„Člověk je jediný živočich, pro kterého je jeho vlastní bytí problémem, který musí řešit a kterému nemůže uniknout.“

Erich Fromm
Zobrazeno 1-12 citátů z celkem 64 citátů