Dante Alighieri o lásce

„Málo miluje ten, kdo ještě slovy musí vyjádřit, jak velice miluje.“

Dante Alighieri

„Žádná bolest se nesnáší hůř než vzpomínky na štěstí v době neštěstí.“

Dante Alighieri

„Takový v smrti jsem, jak žil jsem dříve.“

Dante Alighieri

„Z rozumu se rodí nové, ze srdce věčné.“

Dante Alighieri

„Zjistíš, jak trpce chutná cizí chléb a jak je perná cesta nahoru i dolů po cizím schodišti.“

Dante Alighieri

„Němé díky za svou lásku je přesvědčivější než krásná slova a velké dary.“

Dante Alighieri

„Naděje byť malá, zelená se.“

Dante Alighieri

„Kde v půli život náš je se svou poutí, procházet musel jsem tak temným lesem, že pravý směr jsem nemoh uhodnouti.“

Dante Alighieri

„Mnou vchází se do trýznivého města,
mnou vchází se do věčné bolesti,
mnou vchází se k těm, jež bůh věčně trestá.
Mnou dal Pán průchod spravedlnosti,
jsem z Boží moci, dílem lásky jdete,
jsem sklenuta nejvyšší moudrostí.
Všechno stvořené přede mnou v tom světě
je od věků. Já navždy potrvám.
Zanechte naděje, kdo vstupujete.“

Dante Alighieri

„Být churav láskou - to je důvod zemřít.“

Dante Alighieri

„Naděje byť malá, zelená se…“

Dante Alighieri

„Optimismus byl vždy zachráncem lidstva.“

Dante Alighieri
Zobrazeno 1-12 citátů z celkem 28 citátů