Charles Spurgeon: citát #12156

„Kdo špatně mluví o ženách, nechť pomyslí na svou matku a zastydí se.“

Charles Spurgeon

Charles Spurgeon o lásce

„Kdo špatně mluví o ženách, nechť pomyslí na svou matku a zastydí se.“

Charles Spurgeon

„Žádná hudba není kazateli evangelia sladší, než šelest stran Biblí ve shromáždění.“

Charles Spurgeon

„Kázání často člověku prospívá nejvíc, když ho nejvíc rozzlobí. Takoví lidé, kteří odcházejí uličkou a říkají, „toho člověka už nebudu nikdy poslouchat,“ mají velmi často ve své hrudi jitřící šíp.“

Charles Spurgeon

„Je dobrým pravidlem nepohledět ráno do tváře žádnému člověku, dokud nepohlédneme do tváře Boží.“

Charles Spurgeon

„Měli bychom se modlit, jsme-li v náladě na modlitbu, neboť by bylo hříchem zanedbat takovou krásnou příležitost. Měli bychom se modlit, i když nejsme v patřičné náladě, neboť by bylo nebezpečné setrvávat v takovém nezdravém stavu.“

Charles Spurgeon

„Věřím, že nejšťastnější ze všech křesťanů a nejopravdovější křesťané jsou ti, co se nikdy neodváží pochybovat o Bohu, ale berou Jeho Slovo jednoduše tak, jak je, a věří mu, a na nic se neptají, jsouce jen ujištěni, že řekl-li to Bůh, tak tomu tak bude.“

Charles Spurgeon

„Ten, kdo čte Bibli, aby jí vytýkal chyby, brzy jistí, že Bible vytýká chyby jemu.“

Charles Spurgeon

„Na Biblích některých z vás je dost prachu, aby tam šlo vašimi prsty napsat „zatracení“.“

Charles Spurgeon

„Lenivost je půdou, kde rostou všechny hříchy.“

Charles Spurgeon

„Víra nás dělá v slabostech silnými, v chudobě bohatými, v smrti živými.“

Charles Spurgeon

„Malá víra přivede tvou duši do nebe; veliká víra přivede nebe do tvé duše.“

Charles Spurgeon

„(K nevěstě na svatbě:) Podle učení apoštola „muž je hlava ženy“. Nesnaž se být hlavou; ale buď krkem, pak můžeš hýbat hlavou, kterýmkoliv směrem chceš.“

Charles Spurgeon
Zobrazeno 1-12 citátů z celkem 140 citátů